Officiële opening De Boog op 10 september 2022

De bouw van het Gezondheidsplein Nijmegen Noord – Gebouw De Boog verloopt voorspoedig. In augustus 2022 gaan de meeste gebruikers aan de slag met de inrichting van hun ruimtes.

Alles is verhuurd! Er komt een compleet aanbod van eerstelijns zorgvoorzieningen en welzijnsorganisaties.

Op zaterdag 10 september 2022 wordt De Boog officieel geopend.

Contouren van het nieuwe centrum

Het wordt steeds duidelijker hoe het nieuwe gezondheidscentrum er uit gaat zien. Samen met de Gemeente Nijmegen werken we achter de schermen hard aan een mooie Sporthal Plus en een multifunctioneel centrum voor Positieve Gezondheid.

Baksteen en bogen

Wie de schetsen ziet voor het ontwerp, herkent dat er aansluiting is gezocht bij de (historische) omgeving. De bogen verbinden baksteen en natuur. De architect heeft in zijn uitdagende ontwerp echt een statement gemaakt en een gebouw ontworpen met een sterke identiteit. Gebaseerd op de Nijmeegse baksteenarchitectuur is gekozen voor een elegante plint die beweging symboliseert. Met de bakstenen bogen heeft de architect een dynamische beweging willen uitdrukken. Net als een steen die over het water ketst, als een dans, een vloeiende beweging, met een knipoog naar de naastgelegen brug de Oversteek. De grootste bogen markeren de (hoofd)ingang, de horeca op de eerste verdieping. De grote raampartijen aan de westzijde bieden niet alleen gebruikers een uniek uitzicht, maar ook voorbijgangers een blik op de activiteiten in het gebouw.

Er wordt gekeken hoe het dak kan bijdragen aan de klimaatbeheersing binnen. Buiten is natuurlijk aandacht voor het opvangen van regenwater. Er is parkeerruimte in het gebouw en in de omgeving worden oplossingen voor de bereikbaarheid en aanvullend parkeren gecombineerd met een aangenaam groene inrichting. Via de methoden van ‘natuurinclusief bouwen’ wordt gekeken hoe straks het gebouw ook onderdak kan bieden aan bijvoorbeeld gierzwaluwen, vleermuizen of huismussen.


Van plan tot gebruik

Het voorlopig ontwerp voor de hal is positief ontvangen door het Ruimtelijk Kwaliteitsteam van de Waalsprong. Zodra het definitief ontwerp is goedgekeurd kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd. De bouw kan dan nog dit jaar beginnen.

Rob van Damme
huisarts

We dromen van een centrum waar de burger voor alle levensvragen terecht kan

We dromen van een centrum waar de burger voor alle levensvragen terecht kan. Hoe gaan we die droom ook echt waarmaken in Nijmegen Noord?

Als huisarts krijg ik elke dag wel meerdere vragen voorgeschoteld die niet met een simpel onderzoek of recept kunnen worden opgelost. Lichamelijke klachten kunnen passen bij een bepaalde aandoening, maar er kunnen ook meerdere oorzaken een rol spelen die niet direct zichtbaar zijn. Doorvragen helpt dan vaak om erachter te komen welke factoren een rol zouden kunnen spelen. Soms is er sprake van sociale problematiek of spelen financiële zorgen een rol. Maar ook kan er sprake zijn van meerdere factoren die bij elkaar opgeteld voor lichamelijke of geestelijke klachten zorgen. Vaak kan ik als huisarts zelf een oplossing aanreiken. Regelmatig is het beter om ook andere expertise in te schakelen zoals een psycholoog, maatschappelijk werker, pastor of remedial teacher.

Een goed op elkaar ingespeeld team met diverse deskundigheden aan boord vanuit zorg en welzijn kan ertoe bijdragen dat de juiste zorg op het juiste moment en door de juiste hulpverlener kan worden aangeboden. Daarbij is de hulpvrager zelf ook een belangrijk onderdeel van het team.

Ervaring met al bestaande centra waar meerdere hulpverleners samen werken leert ons dat de informele ontmoeting tussen de verschillende professionals erg belangrijk is. Hoe beter je elkaar kent, hoe makkelijker je elkaar even opzoekt om samen te werken. Dat gaat het beste als je ook in één gebouw en op dezelfde etage werkt, een koffiekamer deelt en ook regelmatig gemeenschappelijke activiteiten met elkaar hebt.

Omdat er in de zorg en het welzijn sprake is van een combinatie van zelfstandige ondernemers, werknemers van grote en kleine organisaties, die alleen hun eigen geldstromen, bedrijfscultuur en dynamiek kennen is het nog een hele uitdaging om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.

Achter de schermen wordt er nu veel nagedacht en gepraat om dezelfde droom te gaan delen en vervolgens ook echt te gaan uitvoeren. Daarbij proberen we nu al zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van de (toekomstige) burgers. Door te kiezen voor flexibele en schaalbare oplossingen willen we ook in de toekomst mee kunnen blijven bewegen met maatschappelijke en lokale ontwikkelingen. Moderne technologie kan bijdragen aan die flexibiliteit. Dus ook dat proberen we mee te nemen in de plannen.

We hebben nog een lange weg te gaan en er zijn nog wel een aantal hobbels op de weg. Maar zonder wrijving geen warmte! Dus zijn we vol goede moed op weg om een derde gezondheidscentrum in Nijmegen Noord te realiseren waar je als burger daadwerkelijk terecht kunt voor al je levensvragen, maar ook gewoon om andere mensen te ontmoeten.

Rob van Damme
Huisarts

2019 wordt een jaar met veel nieuwe kansen

Er wordt volop gebouwd in de Waalsprong, de eerste kavels in de Woenderskamp zijn inmiddels in de verkoop gegaan en ook wij zijn druk bezig met de voorbereiding voor de start van de huisartsenpraktijk. Wij (Bertine Bast en Rob van Damme) zijn de huisartsen die gaan starten in het derde gezondheidscentrum: Gezondheidsplein Nijmegen Noord. De huisartsenzorg zullen wij als duo samen vorm geven. Hierbij willen we zorgen voor continuïteit en aansluiten bij de behoeften van de burgers. Omdat we verschillende personen zijn, die elkaar goed aanvullen hopen we voor een brede groep patiënten goede zorg te kunnen aanbieden.

Voor de start van een nieuwe praktijk moet flink wat gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan het inschrijven bij de Kamer van Koophandel, regelen van goede ICT ondersteuning, een locatie om patiënten te ontvangen en het aanschaffen van inventaris. We overleggen met andere partners uit zorg en welzijn over de manieren van samenwerken en de start van het gezondheidscentrum. Er zijn mooie foto’s van ons beiden gemaakt door Linelle Deunk voor op de website.

Gelukkig doen wij dit alles niet alleen. In Nijmegen Noord zijn al twee gezondheidscentra gevestigd. Samen met de huisartsen van die centra zitten wij in een Huisartsengroep (HAGRO). Naast praktische samenwerking, volgen wij ook gezamenlijke nascholingen en overleggen bijvoorbeeld over projecten en wetenschappelijke onderzoeken die worden gedaan in de praktijken.

Ook al moet er nog veel gebeuren: wij hebben er veel zin! 2019 wordt een jaar met veel nieuwe kansen.

Bertine Bast
Huisarts

Mark Loeffen op de woonbeurs

Mark Loeffen vertelt op de woonbeurs van de Gemeente Nijmegen voor de Waalsprong op 15 december 2018 hoe de innovatieve fysiotherapie er uit gaat zien in het nieuwe multidisciplinaire gezondheidscentrum Gezondheidsplein Nijmegen Noord in Hof van Holland.

 

Mark Loeffen
Fysiotherapeut