We dromen van een centrum waar de burger voor alle levensvragen terecht kan

We dromen van een centrum waar de burger voor alle levensvragen terecht kan. Hoe gaan we die droom ook echt waarmaken in Nijmegen Noord?

Als huisarts krijg ik elke dag wel meerdere vragen voorgeschoteld die niet met een simpel onderzoek of recept kunnen worden opgelost. Lichamelijke klachten kunnen passen bij een bepaalde aandoening, maar er kunnen ook meerdere oorzaken een rol spelen die niet direct zichtbaar zijn. Doorvragen helpt dan vaak om erachter te komen welke factoren een rol zouden kunnen spelen. Soms is er sprake van sociale problematiek of spelen financiële zorgen een rol. Maar ook kan er sprake zijn van meerdere factoren die bij elkaar opgeteld voor lichamelijke of geestelijke klachten zorgen. Vaak kan ik als huisarts zelf een oplossing aanreiken. Regelmatig is het beter om ook andere expertise in te schakelen zoals een psycholoog, maatschappelijk werker, pastor of remedial teacher.

Een goed op elkaar ingespeeld team met diverse deskundigheden aan boord vanuit zorg en welzijn kan ertoe bijdragen dat de juiste zorg op het juiste moment en door de juiste hulpverlener kan worden aangeboden. Daarbij is de hulpvrager zelf ook een belangrijk onderdeel van het team.

Ervaring met al bestaande centra waar meerdere hulpverleners samen werken leert ons dat de informele ontmoeting tussen de verschillende professionals erg belangrijk is. Hoe beter je elkaar kent, hoe makkelijker je elkaar even opzoekt om samen te werken. Dat gaat het beste als je ook in één gebouw en op dezelfde etage werkt, een koffiekamer deelt en ook regelmatig gemeenschappelijke activiteiten met elkaar hebt.

Omdat er in de zorg en het welzijn sprake is van een combinatie van zelfstandige ondernemers, werknemers van grote en kleine organisaties, die alleen hun eigen geldstromen, bedrijfscultuur en dynamiek kennen is het nog een hele uitdaging om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.

Achter de schermen wordt er nu veel nagedacht en gepraat om dezelfde droom te gaan delen en vervolgens ook echt te gaan uitvoeren. Daarbij proberen we nu al zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van de (toekomstige) burgers. Door te kiezen voor flexibele en schaalbare oplossingen willen we ook in de toekomst mee kunnen blijven bewegen met maatschappelijke en lokale ontwikkelingen. Moderne technologie kan bijdragen aan die flexibiliteit. Dus ook dat proberen we mee te nemen in de plannen.

We hebben nog een lange weg te gaan en er zijn nog wel een aantal hobbels op de weg. Maar zonder wrijving geen warmte! Dus zijn we vol goede moed op weg om een derde gezondheidscentrum in Nijmegen Noord te realiseren waar je als burger daadwerkelijk terecht kunt voor al je levensvragen, maar ook gewoon om andere mensen te ontmoeten.

Rob van Damme
Huisarts