Contouren van het nieuwe centrum

Het wordt steeds duidelijker hoe het nieuwe gezondheidscentrum er uit gaat zien. Samen met de Gemeente Nijmegen werken we achter de schermen hard aan een mooie Sporthal Plus en een multifunctioneel centrum voor Positieve Gezondheid.

Baksteen en bogen

Wie de schetsen ziet voor het ontwerp, herkent dat er aansluiting is gezocht bij de (historische) omgeving. De bogen verbinden baksteen en natuur. De architect heeft in zijn uitdagende ontwerp echt een statement gemaakt en een gebouw ontworpen met een sterke identiteit. Gebaseerd op de Nijmeegse baksteenarchitectuur is gekozen voor een elegante plint die beweging symboliseert. Met de bakstenen bogen heeft de architect een dynamische beweging willen uitdrukken. Net als een steen die over het water ketst, als een dans, een vloeiende beweging, met een knipoog naar de naastgelegen brug de Oversteek. De grootste bogen markeren de (hoofd)ingang, de horeca op de eerste verdieping. De grote raampartijen aan de westzijde bieden niet alleen gebruikers een uniek uitzicht, maar ook voorbijgangers een blik op de activiteiten in het gebouw.

Er wordt gekeken hoe het dak kan bijdragen aan de klimaatbeheersing binnen. Buiten is natuurlijk aandacht voor het opvangen van regenwater. Er is parkeerruimte in het gebouw en in de omgeving worden oplossingen voor de bereikbaarheid en aanvullend parkeren gecombineerd met een aangenaam groene inrichting. Via de methoden van ‘natuurinclusief bouwen’ wordt gekeken hoe straks het gebouw ook onderdak kan bieden aan bijvoorbeeld gierzwaluwen, vleermuizen of huismussen.


Van plan tot gebruik

Het voorlopig ontwerp voor de hal is positief ontvangen door het Ruimtelijk Kwaliteitsteam van de Waalsprong. Zodra het definitief ontwerp is goedgekeurd kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd. De bouw kan dan nog dit jaar beginnen.

Rob van Damme
huisarts